Dlaczego miałbym wierzyć Biblii?

Biblia jest zbiorem sześćdziesięciu sześciu ksiąg, zawartych w dwóch częściach – Starym i Nowym Testamencie. Była pisana w ciągu 1550 lat przez czterdziestu różnych autorów. Pisarze ci wywodzili się z różnych środowisk i znajdowali się w rozmaitych okolicznościach życiowych. Wszystkie księgi Biblii – pomimo wielkiej różnorodności i długiego czasu, w którym powstawały – stanowią logiczną, a zarazem harmonijną całość.

Autorzy biblijni podejmują przede wszystkim temat ludzkiego grzechu i upadku. Pokazują Bożą drogę ratunku w Jezusie. Jezus przyniósł przebaczenie grzechów a tym, którzy Mu zaufają, Duch Święty daje nowe życie.

Trudno sobie wyobrazić, by dziś możliwe było połączenie w całość książek czterdziestu różnych autorów, którzy pisali od 500 roku naszej ery do teraz. Jakże odmienne byłyby ich idee, jak wiele wynikłoby sprzeczności! Natomiast temat i przesłanie ksiąg biblijnych są spójne oraz wolne od rozbieżności.

holy_bible_2015

Pierwszą część Biblii stanowi Stary Testament, który jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Nowy Testament opisuje przybycie Jezusa na ziemię pod postacią człowieka, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, a także Jego dalszy wpływ na ludzi i ostateczne, przyszłe panowanie na ziemi.

Stary Testament niejednokrotnie przewiduje – bardzo szczegółowo i konkretnie – przyszłe wydarzenia, których wypełnienie widzimy potem w Nowym Testamencie. I nie są to jakieś mętne wypowiedzi, podobne do wróżb. Są to bardzo precyzyjne proroctwa, które w Nowym Testamencie zamieniają się w rzeczywistość.

Około 300 r. p.n.e. zaczęto dokonywać egzekucji przez ukrzyżowanie. Jednakże około 700 r. p.n.e. prorok Izajasz, a przed nim, około 1000 r. p.n.e. król Dawid, opisali śmierć przez ukrzyżowanie Tego, który miał przyjść. Dla każdego, kto zna historię Jezusa, jasne jest, że są to proroctwa dotyczące Jego śmierci. Nie tylko mówią o tym, w jaki sposób On umrze, ale także opisują okoliczności tego wydarzenia. Zapowiadają, że o Jego szatę będą rzucane losy; że zostanie sprzedany za 30 srebrników; że w sile wieku zginie haniebną śmiercią; że zostanie ukrzyżowany między złoczyńcami; że będzie pochowany w grobowcu bogatego człowieka; że Jego ręce, stopy i bok zostaną przebite, ale żadna Jego kość nie zostanie złamana; że weźmie na siebie grzech całego świata i że trzeciego dnia powstanie z grobu.

Te proroctwa są tak szczegółowe i jest ich tak wiele, że nie wchodzi w rachubę zbieg okoliczności. Bóg nie pozostawia miejsca na przypadek. On nad wszystkim panuje, nawet nad czasem. Mógł więc, poprzez Biblię, powiedzieć, co się stanie w przyszłości. Tylko Bóg widzi przyszłość i tylko On niezwykle trafnie opisuje przyszłe wydarzenia.

Biblia ma Boży autorytet – jej strony są pełne Bożej obecności. Abraham Lincoln powiedział: „Wierzę, że Biblia jest najlepszym prezentem, jaki Bóg dał człowiekowi. Całe dobro, które pochodzi od Zbawiciela świata, zostało nam objawione właśnie w tej Księdze”.

Materiał pochodzi z publikacji:
Roger Carswell „Pytania o wiarę

0 Komentarzy

Dodaj Komentarz

Zapraszamy

adres

4807 State Rd. Cleveland,

OH 44109

Kontakt
Nabożeństwa

Niedziela 10:00

Środa 19:00

Znajdz nas