'przebaczenie' Tagged Posts

Inne spojrzenie na przebaczenie.

Jezus modlił się z krzyża: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łuk. 23:34). Czy było to bezwarunkowe przebaczenie dla tych, którzy Go ukrzyżowali? Przemyślmy także słowa napisane przez apostoła Pawła w Liście do Efezjan: „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef. 4:32). Czy […]

Zapraszamy

adres

4807 State Rd. Cleveland,

OH 44109

Kontakt
Nabożeństwa

Niedziela 10:00

Środa 19:00

Znajdz nas