Jesteśmy społecznością zielonoświatkową (pentecostal).
Nasze kredo jest oparte na podstawowych prawdach Pisma Świetego.

W co wierzymy?

W nieomylność całości Pisma Świetego jako Słowa Bożego, natchnionego przez Ducha Świetego.
W Trójjedynego Boga jako Ojca, Syna-Jezusa Chrystusa
i Ducha Świetego.
W synostwo Boże Jezusa Chrystusa poczetego z Ducha Świetego, narodzonego z Marii dziewicy.
W śmierc Chrystusa na krzyżu poniesiona za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele.
We wniebowstapienie Chrystusa i Jego powtórne przyjście.
W życie wieczne i wieczne potepienie.
W możliwośc pojednania śie z Bogiem poprzez wyznanie grzechów i przyjecie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa.
W przeżycie chrztu w Duchu Świetym, doświadczanie pełni Ducha i darów Ducha Świetego.
W uzdrowienie chorych przez wiare w zbawcze dzieło
Pana Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy

adres

4807 State Rd. Cleveland,

OH 44109

Kontakt
Nabożeństwa

Niedziela 10:00

Środa 19:00

Znajdz nas