Koncert muzyki chrześcijańskiej

Kościół Nowa Nadzieja zaprasza wszystkich na koncert muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu muzyków z Polski – Jurka i Małgorzaty Dajuk. W programie znajdą się również wspomnienia z ich podróży po świecie oraz świadectwo o tym, dlaczego większość życia poświęcili temu rodzajowi muzyki…

Jurek Dajuk, wokalista muzyki klasycznej i Ewangelii, jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia chrześcijańskich muzyków o nazwie „Missio Musica” w Polsce. Ponad 90 muzyków są członkami. Mają nagrał siedem albumów.

Jurek i jego żona Gosia, która jest pianista i organista, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dali ponad dwa tysiące koncertów w ciągu 30 lat z towarzyszeniem różnych małych zespołów, orkiestr, chór i jako duet. Oni przedstawili Ewangelii poprzez muzykę w ponad 40 krajach na 5 kontynentach (Afryka, Azja, Europa i Ameryka Północna i Południowa w tym ZSRR), w tym egzotycznych plemion Zulusów, takich jak Indian Navaho, a Kosa.

Mają nagrał wiele programów dla stacji radiowych i telewizyjnych w Wielkiej Brytanii (BBC), w Europie, Ameryce Południowej i Północnej. W Polsce są one znane jako 1 laureatów Konkursu Krajowego Festiwalu Piosenki w Krakowie z piosenki „Psalm 23” w czasach komunizmu, gdy nazwa Bóg nie mógł być wymienione osobiście w telewizji.

Przez wiele lat, że brały udział w różnych wydarzeniach muzycznych w Europie, podobnie jak na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Coventry Kościół (Wielka Brytania), w Bernie (Szwajcaria), Oberamergau (Niemcy), De Bron (Holandia) itp Zarówno absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsk (Polska), gdzie również mieszka.

Ich zadatku jest dotarcie z Ewangelią poprzez swoją muzykę .. W repertuarze zespołu znajdują się kawałki klasyczna, negro spirituals, muzyka ludowa i hebrajskim, jak również niektóre współczesnej muzyki Gospel.

Korzystanie z instrumentów akustycznych i pracy z różnymi muzykami, wykonują własne kompozycje, które łączą w sobie elementy muzyki ludowej różnych narodów, z jazzu i muzyki klasycznej.

Przede wszystkim chcą dzielić pasję i radość w ich sercach dla Jezusa i Jego imię podnieść.

Nasza strona internetowa ministerstwa jest / www.missiomusica.pl

Jurek Dajuk , a singer of Classical and Gospel Music, is the co-founder and member of the Association of Christian Musicians called „Missio Musica” in Poland. Over 90 musicians are members. They have recorded seven albums.

Jurek and his wife Gosia, who is a pianist and organist, graduated from the Music Academy in Gdansk, Poland. They have given more than two thousand concerts during 30 years with accompaniment of different small assemblies, orchestras, choir and as a duo. They have presented the gospel through music in over 40 countries in 5 continents (Africa, Asia, Europe and North and South America including the Soviet Union) including exotic tribes such as Zulus, Navaho Indians, and Kosa.

They have recorded many programs for Radio and TV stations in UK (BBC), in Europe, South and North America. In Poland they are known as the 1st prize winners of the National Song Festival Contest in Kraków with song „Psalm 23” during Communism when the name God could not be mentioned on television personally.

For years, they have taken part in different musical events in Europe, like the international Church Music Festival in Coventry (UK), in Bern (Switzerland), Oberamergau (Germany), De Bron (Holland) etc. Both graduated from Music Academies in Gdansk (Poland), where they also live.

Their earnest desire is to reach out with the Gospel through their music.. In their repertoire there are pieces of Classical, Negro Spirituals, Folk and Hebrew Music as well as some contemporary Gospel Music.

Using acoustic instruments and working with different musicians, they perform their own compositions, that combine elements of Folk Music of various nations, Jazz and Classical Music.

Above all they want to share the passion and joy in their hearts for Jesus and to lift up His name.

Our ministry website is / www.missiomusica.pl

0 Komentarzy

Dodaj Komentarz

Zapraszamy

adres

4807 State Rd. Cleveland,

OH 44109

Kontakt
Nabożeństwa

Niedziela 10:00

Środa 19:00

Znajdz nas