Zjazd Polonii Chrześcijańskiej

“…jak się ma dusza twoja.” 3 List Jana 1:2 podstawą rozważań będą fragmenty księgi Nehemiasza

Główny Mówca:

Pastor Edward Lorek – w 1981 roku został pastorem w Wapienicy, zaś w 1982 roku ordynowanym na prezbitera. Był jednym z inicjatorów powołania Kościoła Zielonoświątkowego w RP, w którym przez dwie kadencje piastował funkcję zastępcy Prezbitera Naczelnego. Od 2005 jest pastorem zboru „Filadelfia” w Bielsko-Białej. W kadencji 2012–2016 był prezbiterem na Okręg Południowy i członkiem Naczelnej
Rady Kościoła. Obecnie nadal pełni funkcję prezbitera Okręgu Południowego. Jego żona Maria na przestrzeni 44 lat małżeństwa była niezawodnym partnerem w jego 43 letniej służbie na niwie Pańskiej. Wraz z dwójką dzieci oraz trójką wnucząt tworzą wielopokoleniową rodzinę która z oddaniem służy Bogu i Kościołowi.

0 Komentarzy

Dodaj Komentarz

Zapraszamy

adres

4807 State Rd. Cleveland,

OH 44109

Kontakt
Nabożeństwa

Niedziela 10:00

Środa 19:00

Znajdz nas